Els nostres objectius


Els objectius generals que ens plantegem com a centre volen respondre a una doble intencionalitat: per una banda volen contribuir a fer de la nostra escola, un exemple de convivència, d’igualtat d’oportunitats i d’equitat i per una altra aconseguir que el nostre alumnat obtingui uns bons resultats educatius.

Els objectius següents estan recollits en el Projecte de direcció vigent pel període 2012-2016.

Àmbit de gestió i coordinació.

-  Crear i fer funcionar les estructures que facilitin la participació i coordinació (lideratge distribuït).

-  Enllestir la confecció dels diferents documents pedagògics i organitzatius.

Àmbit pedagògic:

-  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

-  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

-  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

-  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

-  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

-  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit pedagògic:

-  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

-  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

-  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

-  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

-  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

-  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit de suport administratiu i gestió de recursos:

-  Vetllar per tenir unes instal.lacions adequades on desenvolupar la nostra tasca.

-  Actualitzar i agilitzar la gestió administrativa i funcional del centre per millorar en eficàcia i eficiencia.

Àmbit de serveis escolars:

-  Continuar oferint els serveis complementaris que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral i les activitats extraescolars que complementen la formació de l’alumnat amb un bon nivell de qualitat.

Àmbit relacional:

-  Fomentar unes relacions positives en el si de la comunitat educativa.

Àmbit de relacions amb l’entorn, comunicació i projecció:

-  Mantenir una actitud oberta i de col.laboració amb les institucions, centres i organitzacions.

-  Projectar una imatge positiva del centre.

 

 

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2017 ANY DE...

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

 

Our website is protected by DMC Firewall!